طرح توجیهی سازه های فلزی

تیر ۳, ۱۳۹۹

طرح توجیهی تولید انواع سازه های فلزی

صنعت ساختمان و پروژه ‌های عمرانی به گواهی آمار و ارقام، از لحاظ سرمایه و حجم نیروی انسانی، در زمره بزرگ ‌ترین صنایع کشور قرار می ‌گیرد.
تیر ۳, ۱۳۹۹

طرح توجیهی تولید انواع سازه های فلزی

صنعت ساختمان و پروژه ‌های عمرانی به گواهی آمار و ارقام، از لحاظ سرمایه و حجم نیروی انسانی، در زمره بزرگ ‌ترین صنایع کشور قرار می ‌گیرد.
صحبت با کارشناس