طرح توجیهی پروبیوتیک

آبان ۸, ۱۴۰۰

طرح توجیهی محصولات پروبیوتیک

پروبیوتیک مجموعه باکتری از خانواده لاکتوباسیل و بیفیدوباکتریوم است مه غیر بیماری زا هستند. این باکترها در برخی از محصولات همچون ماست نیز وجود دارد و انسان با خوردن آن سلامت جسمانی قوی تری خواهد داشت.
آبان ۸, ۱۴۰۰

طرح توجیهی محصولات پروبیوتیک

پروبیوتیک مجموعه باکتری از خانواده لاکتوباسیل و بیفیدوباکتریوم است مه غیر بیماری زا هستند. این باکترها در برخی از محصولات همچون ماست نیز وجود دارد و انسان با خوردن آن سلامت جسمانی قوی تری خواهد داشت.
صحبت با کارشناس