تیر ۲۶, ۱۴۰۰

طرح توجیهی مربا

مربا که از محصولات غذایی پر مصرف به شمار می آید، از انواع میوه و برخی افزودنی های مجاز در طی فرایند پخت به دست می آید. با تولید مربا می توان ماندگاری میوه را افزایش داد و امکان استفاده از آن را در تمام فصول سال امکان پذیر ساخت.
تیر ۲۶, ۱۴۰۰

طرح توجیهی مربا

مربا که از محصولات غذایی پر مصرف به شمار می آید، از انواع میوه و برخی افزودنی های مجاز در طی فرایند پخت به دست می آید. با تولید مربا می توان ماندگاری میوه را افزایش داد و امکان استفاده از آن را در تمام فصول سال امکان پذیر ساخت.
صحبت با کارشناس