فروردین ۹, ۱۴۰۳

طرح توجیهی نشاسته

با توجه به رشد تقاضای محصولات زیست سازگار، به نظر می رسد "طرح توجیهی نشاسته" توجیه اقتصادی بالایی داشته باشد.  نشاسته (Starch) رایج‌ ترین و پرمصرف ترین کربوهیدرات پلیمری در رژیم غذایی انسان و بسیاری از صنایع است. این ترکیب در واقع، یک پلی ساکارید متشکل از واحدهای متعدد گلوکز است که در خلال ذخیره انرژی در درون گیاهان، تولید می ‌شود. 
فروردین ۹, ۱۴۰۳

طرح توجیهی نشاسته

با توجه به رشد تقاضای محصولات زیست سازگار، به نظر می رسد "طرح توجیهی نشاسته" توجیه اقتصادی بالایی داشته باشد.  نشاسته (Starch) رایج‌ ترین و پرمصرف ترین کربوهیدرات پلیمری در رژیم غذایی انسان و بسیاری از صنایع است. این ترکیب در واقع، یک پلی ساکارید متشکل از واحدهای متعدد گلوکز است که در خلال ذخیره انرژی در درون گیاهان، تولید می ‌شود. 
صحبت با کارشناس