تیر ۲۲, ۱۳۹۵

از استان‌های نمکین تا فرآوری شورابه‌ها در اصفهان

ایران یکی از کشورهایی به شمار می رود که هنگام بحث درباره زمین شناسی به عنوان گنبدهای نمکی از آن یاد می شود. در ایران، بیش از ۱۰۰ گنبد نمکی […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۵

از استان‌های نمکین تا فرآوری شورابه‌ها در اصفهان

ایران یکی از کشورهایی به شمار می رود که هنگام بحث درباره زمین شناسی به عنوان گنبدهای نمکی از آن یاد می شود. در ایران، بیش از ۱۰۰ گنبد نمکی […]
صحبت با کارشناس