مهر ۱۴, ۱۳۹۵

مطالعات امکان‌سنجی طرح توسعه تولید انواع نایلون و سلفون از پلی اتیلن

طرح توجیهی توسعه واحد تولید انواع فیلم های پلی اتیلن کارفرما: شرکت محترم صنایع پترو پیرامون تبریز   معرفی طرح فیلم های پلی اتیلن تحت نام های صنعتی نایلون، نایلکس و سلفون […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۵

مطالعات امکان‌سنجی طرح توسعه تولید انواع نایلون و سلفون از پلی اتیلن

طرح توجیهی توسعه واحد تولید انواع فیلم های پلی اتیلن کارفرما: شرکت محترم صنایع پترو پیرامون تبریز   معرفی طرح فیلم های پلی اتیلن تحت نام های صنعتی نایلون، نایلکس و سلفون […]
صحبت با کارشناس