آذر ۴, ۱۳۹۴

تولید لوله های GRP، یک سرمایه گذاری رو به رشد

تولید لوله های GRP در ایران مصرف لوله‌های GRP از سال 1385 عمومیت پیدا کرده است و در طول این دوره کوتاه جایگاه قابل توجهی را در پروژه‌های عمرانی کشور […]
آذر ۴, ۱۳۹۴

تولید لوله های GRP، یک سرمایه گذاری رو به رشد

تولید لوله های GRP در ایران مصرف لوله‌های GRP از سال 1385 عمومیت پیدا کرده است و در طول این دوره کوتاه جایگاه قابل توجهی را در پروژه‌های عمرانی کشور […]
صحبت با کارشناس