مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی مرغ تخمگذار بومی

در کشور ایران، مصرف تخم مرغ روند رو به رشد ویژه‌ای را در سال های اخیر تجربه کرده است. این شرایط منهای فصل تابستان است،  به دلیل وجود هوای گرم که مصرف تخم مرغ کاهش پیدا می کند و این کاهش مصرف، کاهش قیمت را نیز به دنبال دارد.
مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی مرغ تخمگذار بومی

در کشور ایران، مصرف تخم مرغ روند رو به رشد ویژه‌ای را در سال های اخیر تجربه کرده است. این شرایط منهای فصل تابستان است،  به دلیل وجود هوای گرم که مصرف تخم مرغ کاهش پیدا می کند و این کاهش مصرف، کاهش قیمت را نیز به دنبال دارد.
صحبت با کارشناس