شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

طرح توجیهی مرغداری گوشتی

مطالعات امکان سنجی طرح، توسعه مرغداری گوشتی کارفرما: شرکت محترم یکتا زراعت گستر دینا معرفی طرح :: مرغ گوشتی پروتئینی، از نظر غذایی کامل محسوب می‌شود که اکثر اسید‌های آمینه ضروری […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

طرح توجیهی مرغداری گوشتی

مطالعات امکان سنجی طرح، توسعه مرغداری گوشتی کارفرما: شرکت محترم یکتا زراعت گستر دینا معرفی طرح :: مرغ گوشتی پروتئینی، از نظر غذایی کامل محسوب می‌شود که اکثر اسید‌های آمینه ضروری […]
صحبت با کارشناس