مطالعات امکان سنجی خرید شناور

تیر ۹, ۱۳۹۵

مطالعات امکان‌سنجی طرح خرید و بهره‌برداری شناور تفریحی

طرح توجیهی بازار، فنی و اقتصادی خرید و بهره برداری شناور تفریحی- گردشگری کارفرما: شرکت محترم ستاره درخشان آبهای اروند معرفی طرح امروزه توسعه اقتصادي و فرهنگی به عنوان اهرم‌هاي موثر در […]
تیر ۹, ۱۳۹۵

مطالعات امکان‌سنجی طرح خرید و بهره‌برداری شناور تفریحی

طرح توجیهی بازار، فنی و اقتصادی خرید و بهره برداری شناور تفریحی- گردشگری کارفرما: شرکت محترم ستاره درخشان آبهای اروند معرفی طرح امروزه توسعه اقتصادي و فرهنگی به عنوان اهرم‌هاي موثر در […]
صحبت با کارشناس