ویژگی های ایده سرمایه گذاری

آبان ۱۷, ۱۳۹۴

ویژگی های یک ایده خوب برای سرمایه‌گذاری

ما بعنوان یک مشاور سرمایه گذاری و مشاور صنعتی همواره با این سوال روبرو بوده‌ایم که ویژگی‌های یک ایده سرمایه‌گذاری خوب چیست؟ اینکه کدام ایده برای سرمایه‌گذاری خوب است به دو […]
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

ویژگی های یک ایده خوب برای سرمایه‌گذاری

ما بعنوان یک مشاور سرمایه گذاری و مشاور صنعتی همواره با این سوال روبرو بوده‌ایم که ویژگی‌های یک ایده سرمایه‌گذاری خوب چیست؟ اینکه کدام ایده برای سرمایه‌گذاری خوب است به دو […]
صحبت با کارشناس