آذر ۱۹, ۱۳۹۷

تولید سوخت زیستی از جلبک های دریایی

جلبک ها قیمت پیدا می کنند… دریا برای مدت‌های مدیدی چه از طریق صید ماهی و چه از طریق اکتشاف و استخراج نفت، منبع اصلی درآمد و ثروت نروژ بوده […]
بهمن ۳, ۱۳۹۴

پرورش جلبک، تولید یک محصول ناشناخته

گزارشی در خصوص سرمایه گذاری در تولید یک محصول ناشناخته فرصت سرمایه گذاری این نوبت به پرورش جلبک اختصاص دارد. فرصتی که کمتر به آن پرداخته شده است. برای موفقیت […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷

تولید سوخت زیستی از جلبک های دریایی

جلبک ها قیمت پیدا می کنند… دریا برای مدت‌های مدیدی چه از طریق صید ماهی و چه از طریق اکتشاف و استخراج نفت، منبع اصلی درآمد و ثروت نروژ بوده […]
بهمن ۳, ۱۳۹۴

پرورش جلبک، تولید یک محصول ناشناخته

گزارشی در خصوص سرمایه گذاری در تولید یک محصول ناشناخته فرصت سرمایه گذاری این نوبت به پرورش جلبک اختصاص دارد. فرصتی که کمتر به آن پرداخته شده است. برای موفقیت […]
صحبت با کارشناس