آذر ۲۳, ۱۳۹۴

پرورش ماهی در قفس، نگاهی جدید به پرورش آبزیان در دریا

 پرورش ماهی در قفس  یکی از روش‌های موثر که این روزها در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد پرورش ماهی در قفس  است كه در این روش ماهی محصور […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

پرورش ماهی در قفس، نگاهی جدید به پرورش آبزیان در دریا

 پرورش ماهی در قفس  یکی از روش‌های موثر که این روزها در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد پرورش ماهی در قفس  است كه در این روش ماهی محصور […]
صحبت با کارشناس