مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

طرح توجیهی تولید شیر خشک صنعتی و پنیر پیتزا

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی تولید شیر خشک و پنیر پیتزا کارفرما: شرکت محترم پارسیان  صنعت شایان معرفی طرح :: شیر خشک حفظ مواد خوراکی مختلف به وسیله خشک کردن […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

طرح توجیهی تولید شیر خشک صنعتی و پنیر پیتزا

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی تولید شیر خشک و پنیر پیتزا کارفرما: شرکت محترم پارسیان  صنعت شایان معرفی طرح :: شیر خشک حفظ مواد خوراکی مختلف به وسیله خشک کردن […]
صحبت با کارشناس