آبان ۲۶, ۱۳۹۵

چای؛ فرصت آرامش بخش سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در تولید چای  تهیه، دم کردن و مصرف این نوشیدنی براساس شرایط مختلف زمانی و مکانی با آداب و رسوم مختلفی صورت می پذیرد. بازار چای یک فرصت […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵

چای؛ فرصت آرامش بخش سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در تولید چای  تهیه، دم کردن و مصرف این نوشیدنی براساس شرایط مختلف زمانی و مکانی با آداب و رسوم مختلفی صورت می پذیرد. بازار چای یک فرصت […]
صحبت با کارشناس