فروردین ۳۱, ۱۳۹۵

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی احداث شبکه FTTH

مطالعات امکان سنجی احداث شبکه FTTH  در شهرکرد کارفرما: شرکت محترم برج نور شهرکرد معرفی طرح یکی از پرسرعت‌ترین روش‌های انتقال اطلاعات، استفاده از فیبرهای نوری است. در هر فیبر نوری تعدادی رشته بسیار نازک […]
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی احداث شبکه FTTH

مطالعات امکان سنجی احداث شبکه FTTH  در شهرکرد کارفرما: شرکت محترم برج نور شهرکرد معرفی طرح یکی از پرسرعت‌ترین روش‌های انتقال اطلاعات، استفاده از فیبرهای نوری است. در هر فیبر نوری تعدادی رشته بسیار نازک […]
صحبت با کارشناس