کانون مشاوران و امکان سنجی طرح ها

آذر ۱۳, ۱۳۹۵

امکان سنجی تسهیلات بانکی، معوق شدن مطالبات را کاهش می دهد

کمتر از 5 درصد از طرح های تسهیلاتی که توسط کانون مشاوران اعتباری امکان سنجی می شوند، تبدیل به مطالبات معوق می شود. یکی از نشست های جانبی در نمایشگاه بورس، […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۵

امکان سنجی تسهیلات بانکی، معوق شدن مطالبات را کاهش می دهد

کمتر از 5 درصد از طرح های تسهیلاتی که توسط کانون مشاوران اعتباری امکان سنجی می شوند، تبدیل به مطالبات معوق می شود. یکی از نشست های جانبی در نمایشگاه بورس، […]
صحبت با کارشناس