بهمن ۱۸, ۱۳۹۹

طرح توجیهی تولید کارامل

رنگ یکی از مهم ترین خصوصیات مواد غذایی می باشد؛چرا که معمولا مردم بر اساس رنگ ماده غذایی درباره کیفیت آن قضاوت می کنند.رنگ هایی مثل کارامل،زعفران،رنگ چغندر،زردچوبه و ... جزء رنگ های طبیعی هستند.
بهمن ۱۸, ۱۳۹۹

طرح توجیهی تولید کارامل

رنگ یکی از مهم ترین خصوصیات مواد غذایی می باشد؛چرا که معمولا مردم بر اساس رنگ ماده غذایی درباره کیفیت آن قضاوت می کنند.رنگ هایی مثل کارامل،زعفران،رنگ چغندر،زردچوبه و ... جزء رنگ های طبیعی هستند.
صحبت با کارشناس