تیر ۳۱, ۱۳۹۵

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی خرید و بهره‌برداری از یک فروند کشتی رورو

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی خرید و بهره برداری از یک فروند کشتی رورو (حمل مسافر، خودرو، کانتیر و سوخت) کارفرما: شرکت محترم تعاونی حمل و نقل دریایی ستاره درخشان […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۵

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی خرید و بهره‌برداری از یک فروند کشتی رورو

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی خرید و بهره برداری از یک فروند کشتی رورو (حمل مسافر، خودرو، کانتیر و سوخت) کارفرما: شرکت محترم تعاونی حمل و نقل دریایی ستاره درخشان […]
صحبت با کارشناس