تیر ۲۲, ۱۳۹۵

مطالعات امکان سنجی طرح پرورش بوقلمون

طرح توجیهی احداث مجتمع پرورش، کشتار، فرآوری و بسته بندی بوقلمون کارفرما: شرکت محترم کشت صنعت کشتارگاه و فرآوری بوقلمون تیناناب گیلان معرفی طرح در این گزارش مطالعات امکان‌سنجي طرح احداث مجتمع پرورش، […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۵

مطالعات امکان سنجی طرح پرورش بوقلمون

طرح توجیهی احداث مجتمع پرورش، کشتار، فرآوری و بسته بندی بوقلمون کارفرما: شرکت محترم کشت صنعت کشتارگاه و فرآوری بوقلمون تیناناب گیلان معرفی طرح در این گزارش مطالعات امکان‌سنجي طرح احداث مجتمع پرورش، […]
صحبت با کارشناس