اسفند ۲۷, ۱۴۰۱

پایان ۱۴۰۱ و شروع ۱۴۰۲

یا مُقلب قلب ما را شاد کن خانه‌ها را ای خدا آباد کن اتفاقات سال ۱۴۰۱ در ذهن تمام ایرانیان ماندگار خواهد بود؛ سالی مملو از فراز و نشیب که […]
اسفند ۲, ۱۴۰۱

اعلام فعال ترین شرکت های مشاوره سرمایه گذاری کانون

اعلام فعال ترین شرکت های مشاور عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با توجه به آمار ثبت قراردادها، ارزش قراردادهای ثبت شده در سامانه کانون و پرداخت های […]
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸)

برنامه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی: دارا بودن جواز تاسیس معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان استفاده از تسهیلات تکمیل طرح‌های نیمه تمام. اولویت تخصیص با طرح‌هایی است که در زمان آغاز فرایند ثبت‌نام برنامه تولید و اشتغال ۹۷ بخش صنعت و معدن، دارای پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰% باشند.
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تسهیلات بازسازی و نوسازی اصناف برنامه تولید و اشتغال

امکان درخواست تسهیلات برای موارد: بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات / بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و ملزومات / نصب و راه‌اندازی / تجهیز آزمایشگاهی.
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تسهیلات جهش تولید

اولویت اصلی پرداخت تسهیلات با آن دسته از متقاضیان است که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی برای راه‌اندازی یا افزایش تولید نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.
مرداد ۲۷, ۱۴۰۰

تسهیلات تام – بهین یاب

 دارا بودن جواز تاسیس (ایجادی / توسعه)، پروانه بهره‌برداری صنعتی، معدنی و سایر مجوزات معدنی معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان استفاده از تسهیلات ( ثابت و درگردش ).
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۰

دور جدید تزریق پول به بنگاه‌ها با هدف رونق تولید استارت خورد. اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی تعیین شده است که قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع، همچنین تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال هستند.
خرداد ۱۷, ۱۴۰۰

حضور بهین صنعت یاب در نمایشگاه بورس بانک و بیمه

حضور بهین صنعت یاب در نمایشگاه بورس بانک و بیمه شرکت دانش بنیان بهین صنعت یاب، پیشرو در مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری جهت ارائه خدمات خود به علاقه مندان […]
اسفند ۲۷, ۱۴۰۱

پایان ۱۴۰۱ و شروع ۱۴۰۲

یا مُقلب قلب ما را شاد کن خانه‌ها را ای خدا آباد کن اتفاقات سال ۱۴۰۱ در ذهن تمام ایرانیان ماندگار خواهد بود؛ سالی مملو از فراز و نشیب که […]
اسفند ۲, ۱۴۰۱

اعلام فعال ترین شرکت های مشاوره سرمایه گذاری کانون

اعلام فعال ترین شرکت های مشاور عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با توجه به آمار ثبت قراردادها، ارزش قراردادهای ثبت شده در سامانه کانون و پرداخت های […]
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸)

برنامه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی: دارا بودن جواز تاسیس معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان استفاده از تسهیلات تکمیل طرح‌های نیمه تمام. اولویت تخصیص با طرح‌هایی است که در زمان آغاز فرایند ثبت‌نام برنامه تولید و اشتغال ۹۷ بخش صنعت و معدن، دارای پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰% باشند.
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تسهیلات بازسازی و نوسازی اصناف برنامه تولید و اشتغال

امکان درخواست تسهیلات برای موارد: بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات / بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و ملزومات / نصب و راه‌اندازی / تجهیز آزمایشگاهی.
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تسهیلات جهش تولید

اولویت اصلی پرداخت تسهیلات با آن دسته از متقاضیان است که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی برای راه‌اندازی یا افزایش تولید نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.
مرداد ۲۷, ۱۴۰۰

تسهیلات تام – بهین یاب

 دارا بودن جواز تاسیس (ایجادی / توسعه)، پروانه بهره‌برداری صنعتی، معدنی و سایر مجوزات معدنی معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان استفاده از تسهیلات ( ثابت و درگردش ).
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۰

دور جدید تزریق پول به بنگاه‌ها با هدف رونق تولید استارت خورد. اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی تعیین شده است که قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع، همچنین تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال هستند.