بازیافت آهن قراضه

آذر ۳۰, ۱۳۹۴
طرح احداث واحد بازیافت آهن قراضه

طرح احداث واحد بازیافت آهن قراضه

یکی از کمبودهای فاحش در افزایش ظرفیت تولید فولاد در ایران، آهن قراضه است و وضعیت بحرانی این محصول آهنی موجب ایجاد ضعف در صنعت فولادسازی […]