خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید سیمان | بررسی فنی مالی و اقتصادی همراه با جداول مالی

سیمان : این کلمه به معنی چسب می باشد و در کاربردهای ساختمانی، سیمان در اثر ترکیب با آب قادر به چسباندن ذرات شن و ماسه (سنگدانه) می شود. از این رو به آن، سیمان هیدرولیک گفته میشود که اساساً از اکسید کلسیم تشکیل شده است
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید سیمان | بررسی فنی مالی و اقتصادی همراه با جداول مالی

سیمان : این کلمه به معنی چسب می باشد و در کاربردهای ساختمانی، سیمان در اثر ترکیب با آب قادر به چسباندن ذرات شن و ماسه (سنگدانه) می شود. از این رو به آن، سیمان هیدرولیک گفته میشود که اساساً از اکسید کلسیم تشکیل شده است
صحبت با کارشناس