تولید مایعات گازی NGL

تیر ۲۸, ۱۴۰۱

طرح توجیهی واحد تولید مایعات گازی NGL

این گازها انواع مختلفی دارند و کاربردهای ویژه ای در صنایع مختلف به همراه می آورند. ساخت مایعات گازی به صورت جداگانه بر ارزش این مواد طبیعی می افزاید و به همین خاطر تولید آن ها بسیار سود آور است و برای سرمایه گذاران منافع بسیار زیادی به همراه می آورد.
تیر ۲۸, ۱۴۰۱

طرح توجیهی واحد تولید مایعات گازی NGL

این گازها انواع مختلفی دارند و کاربردهای ویژه ای در صنایع مختلف به همراه می آورند. ساخت مایعات گازی به صورت جداگانه بر ارزش این مواد طبیعی می افزاید و به همین خاطر تولید آن ها بسیار سود آور است و برای سرمایه گذاران منافع بسیار زیادی به همراه می آورد.
صحبت با کارشناس