اسفند ۱۲, ۱۳۹۴

طرح توجیهی طراحی و ساخت توپک‌ها هوشمند بازرسی خطوط لوله نفت و گاز

مطالعات طرح توجیهی تولید توپک های هوشمند کارفرما: شرکت محترم مهندسی سگال پردازش پارت معرفی طرح اهميت استراتژيك لوله‌هاي نفت و گاز براي يك كشور و همچنين هزينه‌هاي هنگفت ساخت، […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۴

طرح توجیهی طراحی و ساخت توپک‌ها هوشمند بازرسی خطوط لوله نفت و گاز

مطالعات طرح توجیهی تولید توپک های هوشمند کارفرما: شرکت محترم مهندسی سگال پردازش پارت معرفی طرح اهميت استراتژيك لوله‌هاي نفت و گاز براي يك كشور و همچنين هزينه‌هاي هنگفت ساخت، […]
صحبت با کارشناس