سرمایه گذاری در کشت کینوا

بهمن ۲۷, ۱۳۹۴

کینوا یک فرصت ناب سرمایه گذاری در کشاورزی

گياه کينوا به دليل استحصال دانه‌هاي خوراکي کاشته مي‌شود. شبيه به غلات است و مانند آن پخته و مصرف مي‌شود ولي در اصل غلات نيست! اين گياه عضو خانواده چغندر و اسفناج و غازاياقي است و ...
بهمن ۲۷, ۱۳۹۴

کینوا یک فرصت ناب سرمایه گذاری در کشاورزی

گياه کينوا به دليل استحصال دانه‌هاي خوراکي کاشته مي‌شود. شبيه به غلات است و مانند آن پخته و مصرف مي‌شود ولي در اصل غلات نيست! اين گياه عضو خانواده چغندر و اسفناج و غازاياقي است و ...
صحبت با کارشناس