دی ۱۳, ۱۳۹۵

گزارشی از صنعت مبلمان ایران و جهان

30 هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت مبلمان ایران  چوب به عنوان ماده ای با سرعت تجدیدپذیری بالا، سازگار با محیط زیست و خواص مهندسی ویژه منحصربه فرد، گوی سبقت […]
دی ۱۳, ۱۳۹۵

گزارشی از صنعت مبلمان ایران و جهان

30 هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت مبلمان ایران  چوب به عنوان ماده ای با سرعت تجدیدپذیری بالا، سازگار با محیط زیست و خواص مهندسی ویژه منحصربه فرد، گوی سبقت […]
صحبت با کارشناس