فروردین ۲۵, ۱۴۰۰

طرح توجیهی اسباب بازی

متاسفانه در ایران بیش از ۹۰ درصد اسباب بازی ها وارداتی می باشند و همین نکته ضرورت اجاد و توسعه صنعت اسباب در کشور را بیش از پیش نشان می دهد. همچنین گردش مالی بالای این صنعت به حدی چشمگیر است که نمی توان ...
فروردین ۲۵, ۱۴۰۰

طرح توجیهی اسباب بازی

متاسفانه در ایران بیش از ۹۰ درصد اسباب بازی ها وارداتی می باشند و همین نکته ضرورت اجاد و توسعه صنعت اسباب در کشور را بیش از پیش نشان می دهد. همچنین گردش مالی بالای این صنعت به حدی چشمگیر است که نمی توان ...
صحبت با کارشناس