طرح توجیهی احداث سالن پاتیناژ

مهر ۶, ۱۴۰۱

طرح توجیهی سالن پاتیناژ

سالن های پاتیناژ برای اجرای حرکات نمایشی بر روی یخ و ورزش های گروهی و انفرادی تاسیس می شوند. احداث این سالن ها در کشور ما در چند دهه اخیر افزایش یافته و با استقبال بی نظیر نسل جوان رو به رو شده است.
مهر ۶, ۱۴۰۱

طرح توجیهی سالن پاتیناژ

سالن های پاتیناژ برای اجرای حرکات نمایشی بر روی یخ و ورزش های گروهی و انفرادی تاسیس می شوند. احداث این سالن ها در کشور ما در چند دهه اخیر افزایش یافته و با استقبال بی نظیر نسل جوان رو به رو شده است.
صحبت با کارشناس