طرح توجیهی بست زیپی

تیر ۲۱, ۱۴۰۱

طرح توجیهی تولید بست زیپی

بست های نیم حلقه فلزی در فرایند اتصال و نصب لوله های شهری مورد استفاده قرار می گیرند. این بست ها و شیرآلات در ساختمان های مختلفی به کار می روند. این طرح توجیهی برای تولید انواع بست های نیم حلقه ای آهنی ...
تیر ۲۱, ۱۴۰۱

طرح توجیهی تولید بست زیپی

بست های نیم حلقه فلزی در فرایند اتصال و نصب لوله های شهری مورد استفاده قرار می گیرند. این بست ها و شیرآلات در ساختمان های مختلفی به کار می روند. این طرح توجیهی برای تولید انواع بست های نیم حلقه ای آهنی ...
صحبت با کارشناس