طرح توجیهی تینر و انواع آن

اسفند ۷, ۱۴۰۱

طرح توجیهی تینر و انواع آن

امروزه اکثر رنگ های روغنی را به کمک حلال بسیار پرکاربرد تینر، رقیق می کنند؛ علاوه بر این تینر پاک کننده بسیار خوبی است و معمولاً برای پاک کردن قسمت هایی که اشتباهی به رنگ آغشته شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند.
اسفند ۷, ۱۴۰۱

طرح توجیهی تینر و انواع آن

امروزه اکثر رنگ های روغنی را به کمک حلال بسیار پرکاربرد تینر، رقیق می کنند؛ علاوه بر این تینر پاک کننده بسیار خوبی است و معمولاً برای پاک کردن قسمت هایی که اشتباهی به رنگ آغشته شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند.
صحبت با کارشناس