طرح توجیهی سازه فلزی

آذر ۲۵, ۱۳۹۵

طرح توجیهی تولید انواع سازه‌های فلزی

مطالعات امکان‌سنجی طـرح توسعه واحد تولید انواع سازه‌های فلزی کارفرما: شرکت کهن آسین سازه تجهیز   معرفی طرح رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا، نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه‌های […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۵

طرح توجیهی تولید انواع سازه‌های فلزی

مطالعات امکان‌سنجی طـرح توسعه واحد تولید انواع سازه‌های فلزی کارفرما: شرکت کهن آسین سازه تجهیز   معرفی طرح رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا، نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه‌های […]
صحبت با کارشناس