طرح توجیهی شیره خرما و انگور

مهر ۱۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی شیره خرما و انگور

شیره انگور نوعی ماده خوراکی شیرین است که از انگور بدست می آید. در کشور ما شهرهایی همچون ملایر، کاشمر و نیشابور تولید کنندگان اصلی این ماده غذایی هستند. نحوه تولید این ماده مقوی بدین صورت است که ابتدا آب انگور را بدست می آورند.
مهر ۱۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی شیره خرما و انگور

شیره انگور نوعی ماده خوراکی شیرین است که از انگور بدست می آید. در کشور ما شهرهایی همچون ملایر، کاشمر و نیشابور تولید کنندگان اصلی این ماده غذایی هستند. نحوه تولید این ماده مقوی بدین صورت است که ابتدا آب انگور را بدست می آورند.
صحبت با کارشناس