طرح توجیهی قطعات پرسی

آذر ۳, ۱۴۰۰

طرح توجیهی قطعات پرسی بدنه خودرو

جمعیت، روز به روز در حال افزایش است و به مراتب افراد بیشتری تمایل به استفاده از خودرو را دارند. بدین ترتیب با تولید خودروهای بیشتر در داخل ایران به قطعات پرسی بیشتر نیاز است. علاوه بر این شمار زیادی از قشر جوان جامعه در بیکاری به سر می برند.
آذر ۳, ۱۴۰۰

طرح توجیهی قطعات پرسی بدنه خودرو

جمعیت، روز به روز در حال افزایش است و به مراتب افراد بیشتری تمایل به استفاده از خودرو را دارند. بدین ترتیب با تولید خودروهای بیشتر در داخل ایران به قطعات پرسی بیشتر نیاز است. علاوه بر این شمار زیادی از قشر جوان جامعه در بیکاری به سر می برند.
صحبت با کارشناس