مهر ۱۴, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید لیبل

لیبل یا برچسب یک نوع کاغذ کوچک است که  برای نمایش اطلاعات مفید محصولات مختلف به کار برده می شود. منظور از اطلاعات مفید بارکد، تاریخ و یا هر آنچه که به محصول مرتبط است. ناگفته نماند لیبل ها به دو صورت کاغذی و حرارتی وجود دارند.
مهر ۱۴, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید لیبل

لیبل یا برچسب یک نوع کاغذ کوچک است که  برای نمایش اطلاعات مفید محصولات مختلف به کار برده می شود. منظور از اطلاعات مفید بارکد، تاریخ و یا هر آنچه که به محصول مرتبط است. ناگفته نماند لیبل ها به دو صورت کاغذی و حرارتی وجود دارند.
صحبت با کارشناس