اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

طرح توجیهی ورق کارتن

کارتن ها در ابعاد و اندازه های گوناگون، مصارف زیادی در بسته بندی محصولات دارند و موجب راحتی انتقال آن ها به دست مصرف کنندگان می شوند. در ایران بسیاری از واحدها در این زمینه فعالیت کرده و محصول مورد نظر را در سطح کشور ..
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

طرح توجیهی ورق کارتن

کارتن ها در ابعاد و اندازه های گوناگون، مصارف زیادی در بسته بندی محصولات دارند و موجب راحتی انتقال آن ها به دست مصرف کنندگان می شوند. در ایران بسیاری از واحدها در این زمینه فعالیت کرده و محصول مورد نظر را در سطح کشور ..
صحبت با کارشناس