دی ۱۲, ۱۳۹۴

طرح توجیهی احداث کارگاه قالی‌بافی

معرفی طرح توجیهی احداث کارگاه قالی بافی هنر فرش‌بافی و قالی‌بافی که از هنرهای شناخته شده و بومی ایرانی است دارای پشتوانه‌ای دوهزار ساله در ایران است که تجارب بی‌شماری […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

طرح توجیهی احداث کارگاه قالی‌بافی

معرفی طرح توجیهی احداث کارگاه قالی بافی هنر فرش‌بافی و قالی‌بافی که از هنرهای شناخته شده و بومی ایرانی است دارای پشتوانه‌ای دوهزار ساله در ایران است که تجارب بی‌شماری […]
صحبت با کارشناس