دی ۱۲, ۱۳۹۴
طرح توجیهی قالی بافی

طرح توجیهی احداث کارگاه قالی‌بافی

معرفی طرح توجیهی احداث کارگاه قالی بافی هنر فرش‌بافی و قالی‌بافی که از هنرهای شناخته شده و بومی ایرانی است دارای پشتوانه‌ای دوهزار ساله در ایران […]