پرورش ماهی در قفس

آذر ۳۰, ۱۳۹۴

سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد تومانی در پرورش ماهی‌ در قفس در بوشهر

پرورش ماهی در قفس استاندار بوشهر گفت: ۹۰ میلیارد تومان در اجرای طرح در سد رئیسعلی دلواری سرمایه‌گذاری می‌شود. به گزارش مهر، مصطفی سالاری در نشستی با معاون آموزشی و […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

پرورش ماهی در قفس، نگاهی جدید به پرورش آبزیان در دریا

 پرورش ماهی در قفس  یکی از روش‌های موثر که این روزها در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد پرورش ماهی در قفس  است كه در این روش ماهی محصور […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۴

سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد تومانی در پرورش ماهی‌ در قفس در بوشهر

پرورش ماهی در قفس استاندار بوشهر گفت: ۹۰ میلیارد تومان در اجرای طرح در سد رئیسعلی دلواری سرمایه‌گذاری می‌شود. به گزارش مهر، مصطفی سالاری در نشستی با معاون آموزشی و […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

پرورش ماهی در قفس، نگاهی جدید به پرورش آبزیان در دریا

 پرورش ماهی در قفس  یکی از روش‌های موثر که این روزها در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد پرورش ماهی در قفس  است كه در این روش ماهی محصور […]
صحبت با کارشناس