طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

فود کورت موزه و نماد کیش

کاربری: خدماتی و تفریحی

مساحت زمین: ۳،۵۰۰ متر مربع

مساحت زیربنا: ۳،۰۰۰ متر مربع

مکان پروژه:جزیره کیش، غرب جزیره، سایت موزه و نماد کیش

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت در محل پروژه
۱ آب در محل پروژه
۲ برق در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی خیابان جهان
۵ فرودگاه ۵/۵ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۰ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۱۱۷,۲۷۰ میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری : ۵۹۵,۰۴۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۲۱۰,۵۴۹ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۶۶۸,۰۰۰  میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۵۹۶,۴۵۷ میلیون ریال
B/C: 0/9 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۲ سال و ۵ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۴۸/۷۳۴
% IRR: 32 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه و نمـاد شـهری کیـش شـامل بخش هـای گوناگونـی از قبیـل مجتمـع هـای رسـتورانی، کافـی شـاپ، فروشـگاه هـای فرهنگـی، کمـپ هـای اقامتـی، هتـل بیـن المللـی، کارتینـگ و محوطه های ورزشـی می باشــد کــه هــر یــک از ایــن بخشهــا قابلیــت واگــذاری بــه بخــش خصـوص را دارنـد . برگـزاری گالـری، برنامـه و نمایش هـای هنـری در مـوزه و نمـاد کیـش زمینـه لازم جهـت احـداث رسـتوران و فـود کـورت در ایـن منطقـه را فراهـم سـاخته اسـت. رسـتوران و فـود کـورت سـایت مـوزه ونمـاد کیـش بـا بهـره گیـری از موقعیـت خـاص و نزدیکـی بـه سـاختمان مذکـور مطمئنـا شـرایط خـاص و ویـژه ای را در برخواهـد داشـت.

 

مطالعات بازار


ظرفیت سالانه:

بــا توجــه بــه تنــوع خدمــات فودکــورت، پیش بینــی میشــود روزانــه در دوشـیفت قریـب بـه ۵۸۰ نفـر خدمت دهـی شـوند. لـذا ظرفیـت سـالانه ایـن طـرح ۲ میلیـون نفـر خواهـد بـود. پیش بینـی می­ شـود. بـا توجـه بـه رونـق گردشـگری در ایـن منطقـه و بـا توجه بـه قرارگیری فودکـورت در یک مجتمـع تجـاری ـــ تفریحـی، میـزان تقاضـا افزایـش یابد.

میزان اشتغال زایی:
۵۴ نفر

مشخصات فنی
مجوزهای مورد نیاز:
– مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش
– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش
– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش
شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     BOT ⚪ 
دوره ساخت ۲: سال
دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰ سال

 شرکت “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع  طرح توجیهی جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و همچنین تهیه طرح توجیهی احداث فود کورت آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی در واقع، یکی از انواع سکونتگاه های مسافری با رویکرد معرفی فرهنگ و طبیعت، احیای ارزش ‌های سنتی و بومی و ارائه جاذبه های بومی-فرهنگی منطقه است. در واقع، اقامتگاه های بوم گردی، خانه هایی هستند که ساکنین آن منطقه در آن زندگی می کنند.

طرح توجیهی مجموعه ورزشی چند منظوره

برای طراحی هر یک از این سالن های چند منظوره ورزشی، باید استانداردهایی در نظر گرفته شوند. در وهله اول باید فضای مورد نیاز برای احداث چنین مجموعه ای تامین شود. برخی از ورزش ها، مانند فوتسال و هندبال و… به صورت کلی در یک فضا انجام می شوند و برای این ورزش ها از سالن های چند منظوره استفاده می شود.

طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی

با ارائه طرح احداث دهکده ورزشی اطلاعات لازم در زمینه احداث یک محیط ورزشی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. منظور از دهکده ورزشی چیست؟ چه هزینه و سرمایه ای برای تحقق و اجرای طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی نیاز است؟

طرح توجیهی زائرسرا

هدف از ارائه طرح توجیهی زائرسرا، برآورد کردن هزینه های لازم برای احداث یک زائرسرای کوچک با ظرفیت صد نفره است. منظور از زائرسرا یک مکان برای استراحت و سکونت مهمان ها در شهرهای زیارتی است.

طرح توجیهی بسته بندی پروتئین

بسته بندی پروتئین یک مرحله مهم و کارامد در بازار و صنعت است. امروزه پروتئین های مختلف اعم از گوشت و سایر پروتئین ها به روش های مختلف و اشکال گوناگون بسته بندی و عرضه می شوند. بسته بندی پروتئین باید به نحوی صورت گیرد

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صحبت با کارشناس