طرح توجیهی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

کاربری: اقامتی سلامتی

مساحت زمین: ۶۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۹،۷۴۴ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۸۴،۲۹۱  میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات) :۵۹،۰۵۵  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۶،۷۵۹  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۱۳۷،۱۳۸ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۷۸،۰۸۲ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱۲
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۱۰ ماه
ارزش خالص فعلی: ۵۱،۲۵۹ (میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۵%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

بـا توجـه بـه رشـد جمعیتـی جزیـره کیـش و لـزوم ارائـه خدمـات متنـوع بـه کلیـه گروه هـای سـنی سـاکن در جزیـره و نظـر بـه عـدم وجـود مراکـز نگهـداری از افـراد مسـن، اجـرای طـرح احـداث مجتمـع اقامتی جهـت افراد مســن و کــم تــوان در جزیــره کیــش در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن مرکــز شــامل فضــای سرپوشــیده جهــت اقامــت دائــم و موقــت، فضــای سـبز جهـت اسـتراحت و ورزش، درمانـگاه، فیزیوتراپـی، مرکـز توانبخشـی، کتابخانــه، ســالن غــذا خــوری، اســتخر و همچنیــن ســالن ورزشــی در راسـتای ارائه خدمات اقامتی، رفاهی، پزشـکی و پرسـتاری و توانبخشـی، در کنـار خدمـات مراقبتـی و پرسـتاری بـه سـالمندان خواهـد بـود.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

ظرفیـت طـرح حاضـر ۷۵ تخـت بـوده کـه شـامل ۵۰ تخـت در اتاق­هـای دو نفـره، ۲۰ تخـت خصوصـی و ۵ تخـت جهـت اقامـت می باشد. ظرفیـت اشـغال تختهـای موجـود در اتاق­هـای عمومـی برابـر ۱۰۰ درصـد، ظرفیــت اشــغال تخت­هــای خصوصــی برابر ۸۰ % ، ظرفیــت اشــغال تخت­هـای اقامـت موقـت ۵۰ درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

 

میزان اشتغالزایی :

۵۱ نفر

مشخصات فنی: جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز :

– تائیدیه موسسه توسعه سلامت کیش

– تائیدیه شرکت خدمات گردشگری کیش

– معرفی نامه جامعه مراکز پذیرایی کیش

– تائیدیه اداره اماکن نیروی انتظامی کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین    BOT ⚪   اجاره ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی و اقامتی سلامتی ، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز  می­باشد.

 

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان در کیش پلاژ آقایان کاربری: گردشگری مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع سطح زیر بنا: ۱،۸۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، ساحل جنوب […]

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند مدرسه بین المللی هوشمند کاربری: آموزشی مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۴،۳۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب […]

طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات…

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس