طرح توجیهی احداث مرکز ماساژ و اسپا

در این مطلب به کلیات طرح احداث مرکز ماساژ و اسپا میپردازیم. در ادامه با بهین صنعت یاب همراه باشید.

کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۵۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۱،۸۰۰ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۱۲،۸۷۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۹۳۰ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۱۹،۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۶,۱۲۵ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۰۶
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۵ سال و ۲ ماه
ارزش خالص فعلی: ۴,۳۶۷(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی:۲۲/۵۸%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

مرکـز ماسـاژ و اسـپا در دهکـده سـلامت در جنـوب شـرقی کیـش درنظـر گرفته شـده اسـت. اسـپا به مجموعه وسـیعی از خدمات سـلامتی گفته می­ شـود کـه شـامل سلـامت و بازسـازی جسم (ماساژ)، خدمـات زیبایـی صــورت و ســلامت و بازســازی ذهــن اســت کــه هرکــدام از آنهــا خــود دارای زیرشـاخه های متعـدد می­ باشـند. مراکـز اسـپا بـه مکان هایـی گفته می شـود کـه صرفـا بـه بـالا بـردن سـلامتی عمومـی (جسمی و ذهنی) اختصاص یافتـه و شـامل خدمـات گسـترده حرفـه ای در ایـن زمینه باشـد.

اسـپا در واقع اسـتفاده از خواص طبی و درمانی با قرار دادن ماسـکهای گیاهـی روی پوسـت، بـودن در فضایـی معطـر بـا موسـیقی گوشنـواز و درگیــر شــدن حــواس پنجگانــه تــا رســیدن بــه آرامــش و رفــع خســتگی اسـت. در این مرکز، یونیت فیش اسـپا، صندلی ماسـاژ، تخت ماسـاژ و وان ریلکـس بـا ماسـاژورهای حرفـه ای و دکـور بنـدی مناسـب بـرای اسـپا، موزیـک مناسـب، رنـگ پردازی صحیح، ماسـاژورها و اسـپا تراپیسـت های کامـلا حرفـه ای و متخصـص و غیـره تعریـف شـده اسـت.

 

 

مطالعات بازار:

ظرفیـت سالانه:

ظرفیت سالانه ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش آن تعیین شـده اسـت. تعـداد مراجعیـن بـه ایـن مرکـز ۱۰،۰۰۰ نفر در سال مرجـع بـرای انـواع ماسـاژ و فیـش اسـپا پیـش بینی شـده اسـت. بازار هدف طرح حاضر بخشی از کیشوندان و گردشگران کیش هستند.

میزان اشتغالزایی:

۱۲ نفر

مشخصات فنی:

مجوز های مورد نیاز

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در حوزه گردشگری ، جهت احداث مرکز ماساژ و اسپا کیش، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان در کیش پلاژ آقایان کاربری: گردشگری مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع سطح زیر بنا: ۱،۸۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، ساحل جنوب […]

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند مدرسه بین المللی هوشمند کاربری: آموزشی مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۴،۳۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب […]

طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات…

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس