طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه­ های بین المللی کیش

مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

کاربری: عمرانی و زیرساختی

مساحت زمین: ۲۷۲،۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیر بنا: ۱۷۷،۲۵۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

 بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی بلوار هنگام
۵ فرودگاه در محل پروژه
۶ بندرگاه ۵٫۷ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۷،۸۷۳  میلیارد  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (تولید):۱،۲۷۵ میلیارد ریال
سرمایه در گردش:۷۳،۹۱۳ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۳،۷۵۸ میلیون  ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۲،۴۸۴ میلیارد ریال
B/C : 1/35 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۴ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۳,۳۴۳
% IRR: 29 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا:

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­ دهنــد. در حـال حاضـر در کیـش تنهـا یـک مرکـز نمایشـگاهی بـا مسـاحت ۲۱۰۰۰ متـر مربـع وجـود دارد از ایـن رو بـا توجـه بـه وجـود تقاضـا، ایجـاد یـک مجموعـه نمایشـگاهی کـه در بردارنـده مراکـز خریـد، هتـل، رسـتوران و کافـی شـاپ و سـالن همایـش باشـد، بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای سـازمان منطقه آزاد کیش در نظر گرفته شـده اسـت که امکان واگذاری هـر بخـش بـه سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی وجـود دارد.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

ظرفیـت سالانه نمایشـگاه ۱۱۷ روز در سـال می­باشـد کـه بـا احتسـاب در نظر گرفتن ۵ روز برای برگزاری هر نمایشـگاه، ۲۳ نمایشـگاه در سـال برگزار می­ شود. بـازار هـدف طـرح حاضـر برگـزاری نمایشـگاه های بین المللـی بـا هـدف حضـور صنعـت گـران داخلـی و خارجـی و توسـعه و رونـق صنعـت داخلـی و معرفـی صنعـت داخلـی بـه کارشناسـان خارجـی می­ باشـد.

 

میزان اشتغالزایی:

۱۳۱ نفر

مشخصات فنی:

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با انجام مطالعات امکانسنجی F.S و P.F.S به منظور شناسایی واحد های قابل راه اندازی و مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مرکز نمایشگاه­های بین المللی کیش، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی، همواره آماده خدمت رسانی، می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

همچنین به منظور راهنمایی بیشتر خواندن این مقاله به شما توصیه می شود : راهنما جامع طرح های گردشگری

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس02126652612