طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتل مدرسه

 کاربری: آموزشی- گردشگری

 مساحت زمین: ۱۸۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۳۵،۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی در محل پروژه
۵ فرودگاه ۶ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۳ کیلومتر

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۶۷۱  میلیارد  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۲۸۵،۱۳۳ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲۳،۳۵۸  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۸۸۷،۵۲۸ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۶۰۲،۳۹۵ میلیون ریال
B/C : 1/23 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۷ سال و ۶ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۳۸۳،۵۱۱
% IRR: 22/04 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

 هدف از اجرا

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) می­ پــردازد. هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای جهانی خدمات هتلداری، پذیرایـی و … (موضوعـات مختلفـی شـامل خدمـات اقامـت، پذیرایی، شـیوه پذیرایـی، تجهیـزات مـورد اسـتفاده در هتـل، دکوراسـیون و مبلمـان هتـل، پذیـرش، خانـهداری، بازاریابـی، مالـی، روابـط عمومـی و …) می­ باشد.در طـرح حاضــر ســاخت یــک واحــد هتــل ۵ ســتاره (واحدهــای اقامتــی، واحدهــای پذیرایـی، واحدهـای تفریحـی و ورزشـی، واحدهـای تجـاری و فرهنگـی و …) و همچنیــن یــک مجتمــع آموزشــی جهــت آمــوزش رشــته های مربــوط بــه هتلــداری برنامه ریــزی شــده اســت. دانشــجویان می­ تواننــد دروس عملــی خـود را بـه صـورت کارآمـوزی در هتـل ۵ سـتاره مجتمـع بگذراننـد.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

هتل ۵ ستاره :

واحدهای اقامتی: ۳۰ اتاق یک نفره، ۴۰ اتاق دو نفره، ۳۰ سوئیت

واحدهــای پذیرایــی: رســتوران بــا ظرفیــت پذیــرش روزانــه ۲۴۰ نفــر، ســفرهخانه ســنتی بــا ظرفیــت پذیــرش روزانــه ۲۴۰ نفــر، کافیشــاپ بــا ظرفیـت پذیـرش روزانـه ۲۰۰ نفـر، تاالر پذیرایی به مسـاحت ۱۳۵۰ مترمربع

مجتمع تجاری: به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع

 مجتمع تفریحی: به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع

 مجتمع فرهنگی: به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع

 مجتمع ورزشی: به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع

مجتمع آموزشی :

مجتمـع آموزشـی و پژوهشـی بـا ظرفیـت پذیـرش ۱۷۰۰ دانشـجو در هر ترم فضـای اقامتـی دانشـجویان (پانسـیون) : پانسـیون خواهـران ۱۱۰ اتـاق دو نفــره، پانســیون بــرادران ۱۱۰ اتــاق دو نفــره، پانســیون متأهلــی ۴۳ واحــد

فضاهای ورزشـی: سـالن ورزشهای میدانی به مسـاحت ۱۰۰۰ مترمربع، سـالن بدنسـازی به مسـاحت ۷۰۰ مترمربع، اسـتخر و سـونا به مسـاحت ۷۰۰ مترمربع

میزان اشتغالزایی :

۱۸۶ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

موافقت اصولی از سازمان منطقه آزاد کیش

پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

سایر مجوزها از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت : ۴ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت بهین صنعت یاب با سال ها تجربه در زمینه تدیون و ارائه صدها طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک، این بار نیز آمادگی خود را  اعلام می دارد تا یاری رسان سرمایه گذاران محترم در تدوین طرح توجیهی احداث هتل مدرسه باشد.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی در واقع، یکی از انواع سکونتگاه های مسافری با رویکرد معرفی فرهنگ و طبیعت، احیای ارزش ‌های سنتی و بومی و ارائه جاذبه های بومی-فرهنگی منطقه است. در واقع، اقامتگاه های بوم گردی، خانه هایی هستند که ساکنین آن منطقه در آن زندگی می کنند.

طرح توجیهی مجموعه ورزشی چند منظوره

برای طراحی هر یک از این سالن های چند منظوره ورزشی، باید استانداردهایی در نظر گرفته شوند. در وهله اول باید فضای مورد نیاز برای احداث چنین مجموعه ای تامین شود. برخی از ورزش ها، مانند فوتسال و هندبال و… به صورت کلی در یک فضا انجام می شوند و برای این ورزش ها از سالن های چند منظوره استفاده می شود.

طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی

با ارائه طرح احداث دهکده ورزشی اطلاعات لازم در زمینه احداث یک محیط ورزشی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. منظور از دهکده ورزشی چیست؟ چه هزینه و سرمایه ای برای تحقق و اجرای طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی نیاز است؟

طرح توجیهی زائرسرا

هدف از ارائه طرح توجیهی زائرسرا، برآورد کردن هزینه های لازم برای احداث یک زائرسرای کوچک با ظرفیت صد نفره است. منظور از زائرسرا یک مکان برای استراحت و سکونت مهمان ها در شهرهای زیارتی است.

طرح توجیهی بسته بندی پروتئین

بسته بندی پروتئین یک مرحله مهم و کارامد در بازار و صنعت است. امروزه پروتئین های مختلف اعم از گوشت و سایر پروتئین ها به روش های مختلف و اشکال گوناگون بسته بندی و عرضه می شوند. بسته بندی پروتئین باید به نحوی صورت گیرد

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صحبت با کارشناس