خدمات بهین صنعت یاب

مطالعات بازار

شناخت مشتریان بالقوه وآگاهی از نیازهایشان، شناسایی رقبای اصلی کسب و کار، همچنین برآورد هزینه‌ها، نرخ رشد بازار، بررسی و تحلیل میزان عرضه و تقاضا مواردی هستند که با تحلیل صحیح آنها می‌توان شرایط بازار را درک کرد، و یک برنامه منطبق با شرایط تهیه کرد. ادامه …

 نظارت بر پروژه های صنعتی

 ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی – ارائه گزارشات دو ماهانه ترکیبی از پیشرفت فیزیکی – گزارشات اولیه پروژه مطابق نمونه ارائه شده – تدوین جدول زمان بندی نیاز طرح به منابع مالی –  تهیه مایلستونی طرح – عقد قراردادهای مختلف پیمانکاری، ساخت، خرید، نصب و غیره. ادامه …

اخذ مجوز های تولید

جهت شروع یک کار صنعتی بیش از هر چیز لازم است نسبت به تهیه مجوزهای مربوط مانند جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام به عمل آید. اولین مدرک مورد نیاز جهت احداث هر واحد صنعتی جواز تاسیس و یا موافقت اصولی واحد می‌باشد که به متقاضی اجازه فعالیت میدهد. ادامه …

مشاوره تامین منابع مالی پروژه 

یکی از مهترین فعالیت‌ها جهت ایجاد و توسعه پروژه‌های سرمایه گذاری در ایران، تامین مالی پروژه‌ها می‌باشد‌. بی‌ثباتی در قوانین و رویه‌ها و عدم شفافیت‌ها باعث شده پروژه‌های زیادی با معضل تامین مالی مواجه شوند‌. مشاوره صحیح میتواند از توقف پروژه جلوگیری کند. ادامه …

مشاره تخصصی سرمایه گذاری

هدایت سرمایه با ریسک مناسب، یکی از دغدغه‌های کنونی مدیران است که چنانچه بدون انجام مطالعات بازار، تحقیقات بازاریابی، بررسی‌های موشکافانه تکنولوژی‌های موجود از لحاظ فنی و نیز بررسی و تحلیل‌های مالی انجام گیرد، ریسک بسیار زیاد و احتمال خسارات بالا میرود. ادامه …

طرح توجیهی 

طرح توجیهی یک مطالعات کارشناسی شده در خصوص بررسی امکان پذیری احداث یا توسعه یک واحد صنعتی یا خدماتی می باشد. در واقع طرح توجیهی یا مطالعات امکان سنجی به معنای ارزیابی فعالیت اقتصادی از منظر؛ بازار، فنی و مالی محصول یا خدمت ارائه شونده می باشد. ادامه …