طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

کاربری: خدماتی

مساحت زمین:  ۳۰،۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا:  ۱۸,۰۶۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، فرودگاه بین المللی کیش

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب تامین شده در محل پروژه
۲ برق تامین شده در محل پروژه
۳ مخابرات تامین شده در محل پروژه
۴ راه اصلی در محل فرودگاه
۵ فرودگاه در محل فرودگاه
۶ بندرگاه ۶٫۷کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۸۲۵,۹۹۰ میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری ارائه خدمات : ۴۷۵,۰۶۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۰۳,۰۸۸ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۷۴۳,۰۲۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۶۷,۹۶۰ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱
دوره بازگشت سرمایه (سال) : ۵/۷ سال
ارزش خالص فعلی  : ۶۱۷,۴۸۳(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۶/۸%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـاکنین و همچنین افزایـش ورود گردشـگر از مبـادی صرفـا هوایـی و دریایـی، بالاخـص هوایـی، زمینـه افزایش خدمات حمــل و نقــل هوایــی (بــار و مســافر) را فراهــم ســاخته اســت. از اینــرو بـا توجـه بـه عـدم وجـود مرکـز تخصصـی تعمیـرات ناوگان هـای هوایـی فعــال، احــداث مرکــز تعمیــرات هواپیمــای ســبک و ســنگین در محــل فـرودگاه بیـن المللـی کیـش ضمـن مرتفـع نمـودن نیـاز خطـوط هوایـی فعـال، زمینـه جـذب سـایر ناوگان هوایـی جهت دریافـت خدمات تعمیر و نگهـداری و بازرسـی های دوره ای و حتـی خریـد و فـروش قطعـات را فراهم خواهـد سـاخت.

 

مطالعات بازار

ظرفیت سالانه:
تعمیـرات ۹ فرونـد هواپیمـای سـبک، یـک فروند هواپیمای سـنگین و ۱۰۰ هـزار سـاعت تعمیـرات دوره ای در یک سـال و همچنیـن فـروش قطعـات جهـت رده هـای مختلـف نـاوگان هوایـی موجـود در ایـران و منطقـه.

:میزان اشتغال زایی:
۱۷۳نفر

مشخصات فنی
مجوزهای مورد نیاز:
– موافقت اصولی سازمان منطقه آزاد کیش
– تائیدیه شرکت بنادر و فرودگاههای کیش
– گواهینامه مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما، موتور و قطعات

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT   اجاره ⚪

دوره ساخت : ۲ سال

 دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در حوزه گردشگری، با انجام دقیق مطالعات امکان­سنجی، پیش امکان سنجی، بازار و متعاقبا تدوین و ارائه طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک و نیز مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوزهای احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

 

مطالب مرتبط :

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان در کیش پلاژ آقایان کاربری: گردشگری مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع سطح زیر بنا: ۱،۸۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، ساحل جنوب […]

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند مدرسه بین المللی هوشمند کاربری: آموزشی مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۴،۳۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب […]

طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات…

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس