طرح توجیهی احداث ریزورت هتل ۵ ستاره

ریزورت هتل ۵ ستاره

کاربری: گردشگری – اقامتی

مساحت زمین: ۴۰،۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۰،۰۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، مجاورت بلوار جاده جهان، غرب جزیره

طرح توجیهی چیست ؟

 

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

۱ آب فاصله تا محل پروژه
۲ برق تامین شده در محل پروژه
۳ مخابرات تامین شده در محل پروژه
۴ راه اصلی خیابان جهان
۵ فرودگاه ۱۱ کیلومتر
۶ بندرگاه  ۱۴ کیلومتر

 

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۱٫۸۶۹ میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات )  :  ۱۴۲٫۱۳۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۳۵٫۵۳۲  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:  ۳۴۲٫۲۸۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۰۰ میلیارد ریال
 نسبت منافع به مخارج:۱/۶۰
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۷ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی : ۱٫۱۱۳٫۸۷۹(میلیون ریال)
 نرخ بازده داخلی: ۲۵/۳۷%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

افزایـش روز افـزون ورود گردشـگر بـه جزیـره زیبـای کیـش زمینـه احـداث یـک ریـزورت هتـل ۵ ستاره بـا هـدف توسـعه گردشـگری فاخـر و تنـوع بخشــیدن بــه کارکردهــای صنعــت هتلســازی و بــا چشــم انــداز تبدیــل شـدن بـه یـک مقصـد گردشـگری در کیـش را فراهـم نمـوده اسـت.

 

 

 

مطالعات بازار


ظرفیت سالانه:
ایـن هتـل ۵ ستاره دارای ۱۰۵ اتاق و سوئیت اقامتی می­باشد.بازار هـدف ایـن پـروژه بـا توجـه به نوع خدمات آن گردشـگران با گـروه درآمدی متوسـط و متوسـط بـه بـالا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـر اسـاس آمـار سال ۹۸، تعــداد کل هتل هــای فعــال جزیــره کیــش ۵۰ هتل می باشد. همچنیـن بـا محاسـبه تعـداد مسـافران ورودی و اعمـال پارامترهـای آماری لازم می­توان بــه ســرانه تعــداد تخــت در جزیــره رســید اما پارامترهای اعمـال شـده در ایـن محاسـبات بسـیار تاثیـر گذار می­باشـد، در حـال حاضر ضریـب اشـغال هتـل در کیـش بیـن ۵۵ تا ۸۰ درصد بسته به نوع هتل و فصـول متغیـر اسـت امـا بـا توجـه بـه پیـش بینـی افـق سـال ۱۴۰۴ در طرح جامع کیش به حدود ۱۲۰۰۰ اتاق در جزیره نیاز خواهد بود.

میزان اشتغال زایی: ۸۵ نفر

مشخصات فنی: جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.


مجوزهای مورد نیاز:
– صدور پروانه ساختمان
-گواهی پایان کار ساختمانی براساس نقشه های مصوب شهرسازی

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     BOT ⚪  اجاره ⚪
دوره ساخت ۲: سال
دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخصهای اقتصادی):۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی ، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه گردشگری  و اقامتی ، با انجام دقیق مطالعات امکان­سنجی ، پیش امکان سنجی ، بازار و متعاقبا تدوین و ارائه طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک و نیز مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مورد نیاز جهت احداث ریزورت هتل ۵ ستاره ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز ، می­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید .

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان در کیش پلاژ آقایان کاربری: گردشگری مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع سطح زیر بنا: ۱،۸۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، ساحل جنوب […]

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند مدرسه بین المللی هوشمند کاربری: آموزشی مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۴،۳۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب […]

طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات…

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس