طرح توجیهی احداث پیست اتومبیل رانی در کیش

پیست اتومبیل رانی

کاربری: تفریحی – ورزشی

مساحت زمین: ۱۲۰،۰۰۰ مترمربع

سطح زیر بنا: ۲،۴۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیفزیر ساختفاصله تا محل پروژه
۱آبقابل تامین در محل پروژه
۲برققابل تامین در محل پروژه
۳مخابراتقابل تامین در محل پروژه
۴راه اصلی جنب شهرک صدف
۵فرودگاه۳ کیلومتر
۶بندرگاه۵ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۳۳،۲۹۳  میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۹۴،۳۸۳  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱،۸۴۰  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۱۷۶،۲۰۰  میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۸۱،۸۱۷ میلیون ریال
B/C: 1/34 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۴ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۲۲۰،۴۶۹
% IRR: 33/21 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

امــروزه ورزش و تربیت بدنی بــه عنــوان پدیده اجتماعی مؤثر در ابعاد مختلف جامعه و زندگی افراد نفوذ کرده و بــه بخش جدایی ناپذیـری از زندگی تبدیل شده است. ایجاد فضا های مهیج و پرهیجان جهــت تخلیه هیجانــات تمامــی نســل ها  بــه خصــوص جوانــان یکــی از جاذبه هـای گردشگری محسـوب می­گـردد. مسـابقات اتومبیل رانـی یکی از مهیـج تریـن مسـابقات بـوده و ایجـاد مراکزی جهت ارائه این خدمات منجـر بـه ایجـاد جاذبه گردشگری و افزایش رضایت ساکنین می گـردد. هــدف از اجرای پیست اتومبیلرانی کیش بــه طـول ۲٫۶ کیلومتر، در زمینی بـه مساحت ۱۲ هکتار، توسـعه مراکز تفریحی و گردشگری جزیره بوده که ضمن افزایش سرانه ورزشی و تفریحی، مکانی جذاب برای گردشگران جزیره و بستری را برای پر کردن اوقات فراغت آن ها ایجاد می کند.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

۳۵۰ هزار نفر ــ ساعت

بـازار هـدف طـرح حاضـر گردشـگران و کیشـوندان هسـتند. میـزان تقاضـا بـا توجـه بـه رشـد مسـافران و جمعیـت جزیـره کیـش بـرآورد شـده اسـت.

میزان اشتغالزایی:

۲۵ نفر

مشخصات فنی­جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوزهای مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب ،عضو کانون مشاوران اعتباری، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع تفریحی-ورزشی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث پیست اتوموبیل رانی، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می باشد.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود ۹۱ کیلومترمربـع در ۱۸ کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت….

طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب ابتدا با آشنایی و تماس مشتری با ما شروع میشود .پله پله نیز به هدف اصلی یعنی تهیه طرح توجیهی …

طرح توجیهی احداث کافی شاپ

هـدف از اجـرای کافـی شـاپ در مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی و کارتینگ، تکمیل زنجیره خدمات مشـتریان می­باشـد. امروزه بسـیاری از گردشـگران علاقـه منـد هسـتندکه  بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز ورزشـی و تفریحـی تمامـی نیازهـای آنـان پاسـخ داده شـده و بـا خیال آسـوده اوقات فراغت خوشـان را پـر نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *